De behandeling

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

Bij de eerste afspraak voor behandeling met biofotonen staat de behandeling in het teken van het inventariseren van de klachten nav van het vooraf ingevulde anamneseformulier. Tijdens de intake zal ook worden besproken hoe u leeft, welke voeding u tot u neemt, hoe uw omgeving eruit ziet enz.

Daarna worden de verstoringen gemeten en gecorrigeerd.

De meting gebeurt aan de hand van een meetpen die de acupunctuurpunten aan handen en voeten zal onderzoeken op verstoringen.
De verstoorde frequenties worden gecorrigeerd via twee kwartsglazen staven, die in de handen worden vastgehouden.
Wanneer deze behandeld zijn, wordt opnieuw gemeten en volgt een tweede correctie met voetplaten.

Van te voren kan niet exact worden bepaald hoeveel behandelingen nodig zijn.
Dit is mede afhankelijk van het herstellend vermogen van het lichaam, de mate waarin het lichaam is aangedaan
en of het lichaam nog steeds blootgesteld wordt aan verstoringen, zoals straling, medicatie of stress.

De meeste mensen hebben ongeveer 6 behandelingen nodig, afhankelijk van de oorzaak van de klachten.
Bij kleine kinderen zal de frequentie over het algemeen beduidend lager zijn.
De therapie is erop gericht om 3 behandeling kort na elkaar te geven.
Daarna wordt in overleg besloten hoe de behandelingen verder zullen gaan.

De eerste drie dagen na de behandeling kunt u zich vermoeider voelen, omdat de ontgifting in volle gang is.
Het is van belang deze dagen 1 a 2 liter water te drinken.
Intensief sporten kunt u tijdens de behandeling beter achterwege laten.

Het te verwachten resultaat kan even op zich laten wachten. Dit is afhankelijk van de tijd
die uw lichaam nodig heeft om de verstoringen, die zich in de jaren voorafgaand
aan de therapie hebben opgebouwd, te herstellen.