Onderzoek

1) Haar-mineraalanalyse

2) Lifestyle evaluatie en stress management met de HRV meting

3) Neurotransmitter vragenlijst

4) Jodium 24 uurs test

5) Gezondheidscheck Darm

6) Verscheidene urine- en speekseltesten

1) Haar-mineraalanalyse

Mineralen hebben in het lichaam bijzonder belangrijke functies. Veel processen in onze spijsvertering en stofwisseling zijn in hoge mate afhankelijk van de beschikbaarheid van specifieke mineralen. Om gezond te functioneren is niet alleen de beschikbaarheid van een brede range aan mineralen van belang maar ook de onderlinge verhouding tussen bepaalde mineralen is essentieel.

Het bloed is een slechte graadmeter om een indruk te krijgen van de toestand van de mineralen in ons lichaam. Je zou het bloed als een transportsysteem kunnen beschouwen waarbij ook nog eens zeer beperkte capaciteitseisen gelden.

Een voorbeeld:

 • Calcium vormt een van de belangrijke macro-mineralen van ons lichaam. We hebben er verhoudingsgewijs veel van nodig en het is bij veel vitale processen betrokken. Maar in het bloed wordt de concentratie calcium strak geregeld en zal deze binnen een bandbreedte van krap 3% gehouden worden. Hoewel de concentratie in de verschillende weefsels sterk kan verschillen.

De Amerikaanse biochemicus Dr. Paul Eck heeft decennia geleden ontdekt dat de samenstelling van mineralen in het haar een goede indruk geeft van de samenstelling van de mineralen in de lichaamsweefsels. Deze analyse methode heeft hij grondig uitgewerkt. Zijn grootste verdienste is vervolgens dat hij deze mineralen profielen talloze malen zorgvuldig heeft gecorreleerd aan allerlei andere gezondheidskenmerken van de onderzochte mensen. Daarbij liet hij zich ook sturen door een sterk systemische benadering. Hierdoor is een enorm betrouwbaar inzicht ontstaan in de diverse regelsystemen van de mens, stofwisselingssnelheid, darmfunctie én de mineralen verdeling in de cellen alleen op basis van het mineralenprofiel in een haarmonster.

BioBrein werkt hierin samen met CCG die dit totaalconcept naar Nederland heeft gehaald. Op basis van een verdeling van de mineralen in een haarmonster wordt een betrouwbaar beeld geformeerd van de toestand van de biochemie en de fysiologie van de onderzochte persoon. Dit maakt niet alleen een heldere totaaldiagnose mogelijk maar levert ook de basis voor een nauwkeurig afgestemde behandeling met specifieke mineralen/vitamine formules (supplementen). Binnen de orthomoleculaire geneeskunde is dit een ongekende vorm van maatwerk in de behandeling.

We bieden de mineraalanalyse aan met de daarbij behorende uitgebreide interpretatie van 15-20 Engelstalige pagina’s die de belangrijke mineraal niveaus, de verhoudingen tussen de mineralen en de belasting met zware metalen weergeeft. Deze informatie omvat tevens een uitleg over de metabole snelheid, energie niveaus, suiker- en koolhydraatgevoeligheid, het immuunsysteem, de bijnier en schildklier status, metabole trends en basis dieet adviezen. Tevens bevat de rapportage een advies voor het gebruik van speciaal ontwikkelde supplementen die de metabole processen in het lichaam weer in balans kunnen brengen.

We zijn in staat om op basis van een specifiek daarvoor ontwikkeld supplementen programma deze onbalans te herstellen. Dit proces duurt gewoonlijk enkele maanden. Na ca. 3 maanden voeren we een tweede haaranalyse uit. Op basis hiervan wordt de ondersteuning bijgesteld. In ca 95% levert deze aanpak verbluffend goede resultaten op. Veel cliënten herkennen zich heel sterk in de gestelde diagnose en verbeteren hun mentale en fysieke gezondheid drastisch binnen 6-12 maanden.

De kosten van de analyse zijn jaarprijs, plus een consult voor uitleg van het rapport en advies omtrent leefstijl en suppletie.

2) Lifestyle evaluatie en stress management met de HRV meting.

Veel gezondheidsklachten zijn terug te voeren op een verkeerde balans tussen werk en privacy, tussen inspanning en ontspanning van het lichaam. Veel mensen zijn zich echter niet bewust van deze onbalans, zeker als men niet merkt dat op fysiologisch of psychologisch vlak het lichaam per dag teveel energie verbruikt en niet goed herstellen tijdens de slaap. Het immuunsysteem en het neuro-hormonale systeem zijn de belangrijkste regelsystemen van de mens. Het neuro-hormonale systeem bestaat uit een netwerk van hormoonklieren samen met het autonome zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel heet ‘autonoom’ omdat het onafhankelijk van onze wil functioneert. Dat zou de gedachte kunnen oproepen dat we dat systeem dus niet kunnen beïnvloeden. Niets is minder waar. We beïnvloeden het constant, alleen niet (alleen) door gedachten maar door gedrag.


Heart Rate Variability

Al heel lang is in de wetenschap bekend dat je de toestand van het autonome zenuwstelsel, en daarmee van een van de belangrijkste regelsystemen, kunt berekenen aan de hand van een ECG (Elektrocardiogram). HRV staat voor Heart Rate Variability (variatie in de hartslag intervallen). Op deze manier kan van minuut tot minuut bepaald worden of iemand in de actieve stand staat (werken, sporten, etc.) dan wel in de rust stand (slapen, eten, ontspannen). En in een meerdaagse meting kun je zien hoe het met de balans is gesteld. Biocoherence Nederland is de exclusieve leverancier van de HRV meting van Firstbeat (Finland) om deze onbalans is goed in kaart te brengen. Met deze meting waarbij de gebruiker de meter 3 dagen bij zich draagt bieden we een complete lifestyle evaluatie. Het unieke van dit systeem is dat de gebruiker zonder dat men zich dit bewust is, wordt gemeten onder normale omstandigheden in alle aspecten van het dagelijkse leven.Veel gezondheidsklachten zijn terug te voeren op een verkeerde balans tussen werk en privé, tussen inspanning en ontspanning van het lichaam. Veel mensen zijn zich echter niet bewust van deze onbalans, zeker als men niet merkt dat op fysiologisch of psychologisch vlak het lichaam per dag teveel energie verbruikt en niet goed herstellen tijdens de slaap. Het immuunsysteem en het neuro-hormonale systeem zijn de belangrijkste regelsystemen van de mens. Het neuro-hormonale systeem bestaat uit een netwerk van hormoonklieren samen met het autonome zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel heet ‘autonoom’ omdat het onafhankelijk van onze wil functioneert. Dat zou de gedachte kunnen oproepen dat we dat systeem dus niet kunnen beïnvloeden. Niets is minder waar. We beïnvloeden het constant, alleen niet (alleen) door gedachten maar door gedrag.

Lifestyle evaluaties met de HRV meting zorgen voor een zeer gedetailleerde kijk op het leven: werk, vrije tijd en slaap. Uit de beoordeling blijkt gepersonaliseerde informatie over het effect van leefstijlfactoren op de gezondheid en coping. Zo worden verschillende stressfactoren, toereikendheid van herstel, kwaliteit van de slaap en de gezondheid en fitheid effecten van fysieke activiteit bepaald. Zo zien we in de rapportage:

 • Leefstijlfactoren die de gezondheid en het welzijn bevorderen of belemmeren.
 • Invloed van fysieke belastingen tijdens het werk en sport, geen noodzaak voor separaat laboratoriumonderzoek.
 • Vroege identificatie van leefstijl-risicofactoren.
 • Erkenning van stressfactoren en herstel
 • Evaluatie van de effectiviteit van herstelmethoden
 • Evaluatie en begeleiding van de effecten van de verandering van levensstijl
 • Demonstratie van de effecten op de gezondheid door fysieke activiteit uit het dagelijkse leven
 • Controle van de invloed van dagelijkse fysieke activiteit op gewichtsbeheersing

De evaluatie kan de vroege signalen van stress en werkdruk herkennen voordat er een serieuze uitputting of burn-out plaats vindt.

Controle over de balans tussen stress en herstel

De HRV Lifestyle Analyse is een unieke manier voor het dagelijks meten van stress en herstel. De stress- en herstelrapporten laten bijvoorbeeld zien of een persoon voldoende herstelt gedurende een periode van 24 uur, en of de voeding en drank die is geconsumeerd gedurende de dag, voldoende is om gedurende de slaap goed te herstellen.

stressmanagement

Voorbeeld. Een normale werkdag wordt in de regel gekenmerkt door een reeks aan activiteiten. Hiervoor staan we in de stress- of actieve modus. Het lichaam verbruikt energie en reserves om de activiteiten te kunnen uitvoeren. Zeg maar, de kostenkant van de balans. Daar moet voldoende en hoogwaardig herstel tegenover staan. Hiervoor zijn voldoende slaap, ontspanningsmomenten en korte pauzes van groot belang. De meeste mensen zijn doorgaans goed in staat om de stress factoren in hun dagelijks leven aan te wijzen. Zelden is iemand echter in staat om correct te beoordelen of er voldoende herstel tegenover staat. En uiteindelijk gaat het niet op de totale stressdruk, maar om de vraag of er voldoende herstel tegenover staat.

Het centrale doel van de HRV Lifestyle Analyse is het in kaart brengen van de verhouding tussen activiteiten (stress) en herstel in het leven van alle dag, om zo serieuze overbelasting en uitputting te kunnen voorkomen. Door een vergelijk te maken tussen werktijd, vrije tijd en slaap kan een goed beeld verkregen worden van de balans tussen stress en herstel. Ook wordt zo inzicht verschaft in welke activiteiten een negatieve invloed op het herstel hebben waardoor er gericht gestuurd kan worden op gedrag en lifestyle.

 • Ondersteuning bij coping op het werk en persoonlijke welzijn
 • Verlaging van kosten door verminderd ziekteverzuim
 • Een middel om de client te begeleiden in het nemen van beslissingen rondom gedrag en levensstijl
 • Een middel om informatie te verzamelen en hierbij medische beslissingen te ondersteunen.

Voor wie

Lifestyle evaluaties is bij uitstek geschikt voor mensen die kampen met gezondheidsproblemen en willen onderzoeken hoe hun lifestyle hierin een rol speelt. Op verzoek van de therapeut verhuurt Biocoherence Nederland de HRV meter (Bodyguard) aan de client die de meter na de meetperiode terugstuurt. Biocoherence Nederland verzorgt de (Engelstalige) pdf rapportage voor de therapeut. Samen met de therapeut kan dan worden vastgesteld hoe en of de gekozen behandelwijze resultaat kan hebben op de energiebalans in het lichaam. De rapportage biedt veel inzicht in de wijze waarop een gezonde levensstijl kan bijdragen aan het herstel. De evaluatie is ook uitstekend geschikt voor drukbezette medewerkers in het bedrijfsleven, werknemers in ploegendienst, mensen die veel reizen of het uitvoeren van fysiek inspannend werk.

Een beoordeling omvat:

 • 3-daagse hartslag meting met het Bodyguard meetapparaat
 • Persoonlijke rapportage op basis van de meting
 • Aanbevelingen / actiepunten en follow-up

De kosten hiervan zijn jaarprijs, plus een consult voor uitleg van het rapport en advies omtrent leefstijl en suppletie.

3) Neurotransmitter vragenlijst

De invloed van een tekort aan neurotransmitters op gedrag, stemming, concentratie en motivatie

Neurotransmitters zijn stoffen in de hersenen die informatie overdragen tussen het lichaam en de hersenen. Ze dragen signalen over tussen de zenuwcellen, neuronen genoemd. De hersenen gebruiken de neurotransmitter om het hart te vertellen om te kloppen, de longen om te ademen, en de maag het voedsel te verteren. Ze beïnvloeden ook je stemming, de slaap, de concentratie, je gewicht, en ze veroorzaken een groot aantal bijwerkingen als de concentraties uit balans zijn. Het tekort aan neurotransmitters kan op verschillende manieren worden hersteld. De voorzichtige inschattingen zijn dat meer dan 75% van de bevolking een sub-optimale balans in de neurotransmitters heeft. Stress, een slecht dieet, genetische samenstelling, drugs (incl. medicijnen), alcohol en cafeïne gebruik spelen hier een grote rol.

Er zijn twee soorten neurotransmitters;  REMMEND en STIMULEREND. Stimulerende neurotransmitters zijn niet per definitie stimulerend, ze stimuleren de hersenen tot actie. De remmende neurotransmitters helpen rustig zijn worden. Ze beïnvloeden de stemming op een gunstige manier, en kunnen ook snel uitgeput raken wanneer de stimulerende neurotransmitters overactief zijn.

Remmende Neurotransmitters

SEROTONINE is een remmende neurotransmitter. Een voldoende hoeveelheid is noodzakelijk voor een stabiele stemming en ook een overmatige hoeveelheid stimulerende neurotransmitters op te vangen. Wanneer mensen stimulerende medicatie gebruikt, of heel veel koffie nodig heeft, kan een aanvulling van uw serotonine gehalte nodig zijn. Serotonine reguleert veel andere processen, zoals de koolhydraatbehoefte, het slaapritme, pijn controle en een goede vertering. Lage niveaus worden ook in verband gebracht met een verminderde weerstand.

GABA is een remmende neurotransmitter dat ook het natuurlijke valium wordt genoemd. Wanneer GABA uit balans is (te hoog of te laag) wordt dat vaak veroorzaakt door een overmaat aan stimulerende neurotransmitters.

DOPAMINE is een speciaal neurotransmitter omdat het zowel stimulerend als remmend kan werken. Het ondersteunt bij depressies, maar ook bij een goede concentratie.

Stimulerende Neurotransmitters

DOPAMINE is onze belangrijkste neurotransmitter om te helpen concentreren. Wanneer het te laag of te hoog is kunnen we concentratieproblemen hebben, verschillende zaken eenvoudig vergeten, dagdromen of goed bij de les blijven. Dopamine is ook verantwoordelijk voor onze ‘drive’ om zaken af te maken/onze motivatie.  Stimulerende middelen zoals medicijnen voor ADD/ADHD en cafeïne verhogen de concentratie in onze zenuw-synaps zodat de concentratie toeneemt. Helaas zijn deze effecten maar tijdelijk, en veroorzaakt dit een afname van het dopamine gehalte in de tijd.

NOREPINEPHRINE is een stimulerende neurotransmitter dat verantwoordelijk is voor het stimuleren van een groot aantal processen in het lichaam. Het helpt ook om epinephrine aan te maken. Bij verhoogde concentraties is het echter ook verantwoordelijk voor angstgevoelens, en ook voor stemmingsdempende effecten. Lage concentraties norepinephrine worden ook in verband gebracht met een laag energie niveau, en concentratie afname en een goed slaapritme.

EPINEPHRINE is een stimulerende neurotransmitter dat reageert op stress.  Deze neurotransmitter is vaak verhoogd wanneer er ADHD symptomen aanwezig zijn.  Langdurige stress en slaapproblemen veroorzaken een tekort aan epinephrine Epinephrine reguleert ook het hartritme en de bloeddruk.

Door het invullen van deze vragenlijst kunt u uw eigen neurotransmitterprofiel ontdekken.

Hiermee bent u ongeveer een half uur bezig en de kosten van de analyse zijn 15 euro, plus de kosten van een consult voor uitleg en advies tav behandeling.

4) Jodide en Bromide gezondheidseffecten 

Algemeen

Jodium is cruciaal voor de menselijke gezondheid van de mens. Het is het fundament van de schildklierhormonen en speelt ook vele andere rollen in de biochemie van de mens. Terwijl de schildklier wel de hoogste concentratie aan jodium bevat, bevatten ook de speekselklieren, de hersenen, het ruggenmergsvocht, het maagslijmvlies, de borsten, de eierstokken, en een deel van het oog ook jodium. In de hersenen wordt jodium ook aangetroffen in de bloed-hersenbarrière, het gebied van de ventrikels (hersenholtes) van de hersenen waar de cerebrospinale vloeistof wordt aangemaakt (CSF), en in de Substantia Nigra, een gebied dat in verband staat met Parkinson.

Jodium is essentieel voor normale groei en ontwikkeling. Jodium deficiënties tijdens zwangerschap en groei kan resulteren in cretinisme, een toestand van lichte tot zwaar gebrekkige lichamelijke en mentale groei als gevolg van de langdurige nutritionele deficiënties aan jodium of van onbehandelde congenitale deficiënties aan schildklierhormonen (hypothyroidisme). Deze toestand wordt gekenmerkt door een kleine lichaamlengte, vertraagde of uitgestelde bot ontwikkeling en puberteit, onvruchtbaarheid, neurologische belemmeringen, en cognitieve belemmeringen die variëren van licht tot zwaar. Jodium deficiëntie is ook de oorzaak van struma, een graduele vergroting van de schildklier. Beide toestanden hebben in vele landen geleid tot publieke gezondheidscampagnes van jodiumverstrekking. Het toevoegen van jodiumsamenstellingen aan het tafelzout of het leidingwater representeert de eerste poging om te voorzien in een supplementatie van nutriënten via de ‘verrijking’ van door het algemeen door het publiek gebruikte voedsel.

Jodium kan behulpzaam zijn in de behandeling van andere kankersoorten omdat het apoptosis teweeg brengt, geprogrammeerde celsterfte. Apoptosis is essentieel voor de groei en ontwikkeling (de vorming van de vingers van de foetus treedt op door apoptosis van het weefsel daar tussen in) en voor de vernietiging van de cellen, die een bedreiging kunnen zijn voor de integriteit van het organisme, zoals kankercellen en cellen die geïnfecteerd zijn met virussen. Ïn een experiment kregen menselijke longkankercellen met gesplitste genen die de jodiumopname en jodiumgebruik verhoogden bij jodiumtoevoer apoptosis en krompen, als ze in vitro buiten het lichaam groeiden en bij muizen geïmplanteerd werden. Sommige geneeskundigen zijn voorpleiter van een groter gebruik van jodium bij de behandeling van kanker.
Jodium kan ook andere gezondheidsvoordelen hebben waarvoor meer studie noodzakelijk is. Er is bewijs dat aangeeft dat een vermeerderde jodiumconsumptie andere halogenen zoals fluoride en bromide vervangt en daarom helpt om daar van te ontgiftigen, en zelfs ook van toxische metalen zoals lood, aluminium en kwik. Er is ook een theorie dat vrijelijke hoeveelheden jodium in de voedingswijze kan beschermen tegen de schadelijke effecten van gefluorideerd water. Jodium ondersteunt het immuunsysteem en beschermt tegen abnormale groei van bacteriën in de maag.

Naast de schildklier en de borstklieren, hebben ook andere weefsels een jodiumpomp (de natrium-jodium symporter) die een jodiumconcentratie toelaat. Dus is het logisch om te concluderen dat jodium ook een belangrijke rol speelt in het maagslijmvlies, de speekselklieren, de eierstokken, de thymusklier, de huid, hersenen, gewrichten, arteriën en botten.

De Jodium challenge test

De twist over de heersende opvatting voor jodiumsamenstellingen ontstond in 1997, toen Dr. Guy Abraham, een voormalige professor in verloskunde en gynaecologie op de UCLA wat hij noemde het Jodium Project opzette. Hij had in zijn bedrijf Optimox Coorporation Iodoral gemaakt, een Lugol-oplossing in tabletvorm (waarin jodium en kaliumjodide werd gecombineerd) en hij engageerde twee artsen die een familie praktijk hadden, Dr. Jorge Flechas (in 2000) in North Carolina,), en Dr. David Brownstein (in 2003) in Michican om klinische studies uit te voeren, met een hoge dosis van de jodiumsamenstelling. De hypothese van het project was de vereiste van vasthouden van voldoende jodium voor het lichaam, 12,5 mg per dag is een hoeveelheid die overeenkomt met wat de Japanners consumeren en meer dan 80 maal de RDI van 150 mcg.

De conventionele opvatting is dat het lichaam 25 tot 50 mg jodium bevat, waarvan 70 tot 80 % in de schildklier zit. Dr. Abraham concludeerde dat er pas een voldoende lichaamshoeveelheid is als er bij een persoon 90 % van de ingenomen jodium weer uitgescheden werd. Hij bedacht een jodium-oplaadtest waar men 50 mg jodium/kaliumjodide neemt, en de hoeveelheid meet die over de volgende 24 uur via de urine wordt uitgescheden. Hij stelde vast, dat de overgrote meerderheid van de mensen een behoorlijke hoeveelheid van deze 50 mg dosis in het lichaam blijven vasthouden. Velen vereisen meerdere maanden lang 50 mg per dag, voordat ze 90% ervan uitscheiden. Zijn studies geven aan dat als een voldoende hoeveelheid wordt gegeven dat het lichaam veel meer jodium zal vasthouden dan dat oorspronkelijk werd gedacht, 1,500 mg met maar 3 % daarvan dat in de schildklier werd terug gehouden.

Volgens Abraham namen meer dan 400 patiënten in dit project dagelijks jodium in een dosis die varieert van 12,5 tot 50 mg, en bij diabetici tot 100 mg per dag, Volgens deze geneeskundigen stopt en geneest jodium bij deze dosis inderdaad fibrocystische ziekte, en staat het diabetici toe om minder insuline te gebruiken, en hypothyroid patiënten om minder schildkliermedicatie te gebruiken, heft het de symptomen van fibromyalgie op, en stopt het migraine. Zij rapporteren dat de neveneffecten van jodium, inclusief hypo- of hyperthyroidisme, allergieën, zwelling van de speekselklieren en schildklier, bij minder dan 5% optreedt. Urinetesten bevestigen, dat jodium bij deze dosis de toxische halogenen fluoride en bromide uit het lichaam verwijdert. Zij geloven dat jodisme, een onplezierige metaalsmaak in de mond, een lopende neus, en een op acne lijkende huiduitslag wordt veroorzaakt door de bromide die de jodium uit de weefsels extraheert. De symptomen nemen af bij een lagere jodiumdosis.

Het protocol werd ontwikkeld door de Drs. Guy Abraham en David Brownstein, het protocol heeft betrekking tot 50 mg jodium / jodide per dag in de vorm van Ieen tablet, en waarbij vervolgens de uitscheiding van de jodium in de urine gemonitord wordt. De hoge niveaus van jodium / jodide, zijn noodzakelijk om bromine en fluorine te vervangen (en ook chlorine) die zich in de weefsels gedurende de jaren van toxische blootstelling hebben opgebouwd.

De jodium / jodide oplaadtest is gebaseerd op het concept dat het normaal functionerend menselijke lichaam een mechanisme heeft om ingenomen jodium vast te houden tot een status van voldoende-verzadigings-nivo voor het hele lichaam is bereikt. Tijdens de supplementatie van jodium, past het lichaam progressief de uitscheiding van jodium aan, om die met de inname in evenwicht te brengen. Als het jodiumgehalte in het lichaam toeneemt, dan neemt het percentage van de jodium die vastgehouden wordt af, wat zich dan kenmerkt door een toegenomen hoeveelheid jodium die binnen de 24 uur verzameld wordt in de urine die wordt uitgescheiden. Als er voor het hele lichaam een voldoende hoog verzadigingspeil is bereikt, dan wordt de geabsorbeerde jodium / jodide in de urine uitgescheiden als jodide.

Bij de bevolking van de VS, ligt het gemiddelde percentage van jodium-oplading dat in de 24 uur urine wordt gecollecteerd en wordt uitgescheiden alvorens de supplementatie met Iodorol, op gemiddeld 40 %. Na drie maanden supplementatie met 50 mg jodium / jodide per dag bereikten de meeste niet-dikke mensen die niet veel struma-veroorzakende stoffen blootstonden, een algehele status van voldoende verzadigingspeil in het lichaam, dat dan scheidsrechterlijk gedefinieerd wordt als zijnde 90% of meer van de jodium-oplading die binnen 24 uur via de urine werd uitgescheiden.

Toegevoegd aan het monitoren van de jodium uitscheiding hebben Brownstein en zijn collega’s ook de urinaire uitscheiding van bromide en fluoride gemonitord, wat strumaveroorzakende halogenen zijn, die gradueel door de loop van het supplementatie door jodide worden vervangen. Om de uitscheiding van bromine te vergemakkelijken, raadt Dr. Brownstein een combinatie aan van vitamine C, ongeraffineerd zout, en magnesium, zoals ook baden met Epsonzout en zeezout. De patiënt wordt geadviseerd om alle bronnen van bromine te vermijden, zoals ook de brandvertragende stoffen in tapijt, vloerkleden, kleding en matrassen, en met bromide behandeld brood, bakwaren en granen. Bromine en chlorine worden uitgebreid gebruikt voor materialen voor automobielen, vooral nieuwe; in de zittingen, armsteunen, de deurlijsten, allerlei knoppen etc. dus vermijdt het te reizen in auto’s waarvan de ruiten dicht zijn.

Dr. Brownstein rapporteert over de vele gezondheidsvoordelen van het protocol, zoals ook de verminderde noodzaak voor schildkliermedicatie, minder allergieën, meer energie, minder fibromyalgie, gewichtsverlies, verdwijnen van cysten aan de eierstokken, en vermindering van hypothyroid symptomen zoals beneveld denken. Volgens zijn ervaringen hadden maar minder dan 5% van de patiënten neveneffecten zoals een metaalsmaak in de mond, niezen, veel speeksel, en druk op de voorhoofdsholtes.

Voor verdergaande schildklierbescherming is het belangrijk om de bronnen van bromide, en fluoride en chloride te vermijden (zoals ook perchloraat in de omgeving wat vaak ook in drinkwater wordt aangetroffen, en wat betekent dat men in plaats van leidingwater gezuiverd of gefilterd water moet drinken, en biologisch voedsel moet consumeren (conventionele producten en granen worden behandeld met bromide, chloride of fluoride bevattende pesticiden, en ontsmettingsmiddelen), het vermijden van gebromeerd brood, en het consumeren van veel ongeraffineerd zeezout en een jodiumrijke voedingswijze.

BioBrein biedt in samenwerking met CCG een test aan om te bepalen of uw lichaam een jodium deficiëntie heeft. Wanneer er sprake is van een verhoogd bromidegehalte in het lichaam is het raadzaam ook bromide te bepalen.

Hiermee kan worden vastgesteld of bromide ook een rol speelt in een verminderde schildklierwerking, en zal vrijgaan komen bij het innemen van een jodide supplement.

Brontekst:
westonaprice.org
Iodine research

De kosten van deze test wordt per jaar opnieuw bekeken.

5) Gezondheidscheck Darm

Microbiologische analyse van darmbacteriën en ook van schimmels en gisten (oa. Candida albicans), alsook de kwantitatieve bepaling van de gistingsresiduen.

De Gezondheidscheck Darm bevat naast de bepaling van de florastatus:
– de beoordeling van het spijsverteringsvermogen
– de beoordeling van de spijsverteringscapaciteit
– de bepaling van de conditie en functie van het darmslijmvlies
– de beoordeling van het darmgeassocieerde immuunsysteem

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie of darmsanering.

Indicaties:
– voor algemene preventie
– ter controle van het verloop bij gastrointestinale aandoeningen
– bij stoornissen van het immuunsysteem (allergieën, gevoeligheid voor infecties, gewrichtsklachten etc.)
– ter controle na een antibioticumkuur
– ter beoordeling van voedinggewoonten
– ter verduidelijking van een dysbiose in de darm

De kosten hiervan zijn 150 euro incl BTW.

6) Verscheidene urine- en speekseltesten

Denk aan een Stressprofiel test dmv een laboratorium analyse van het stresshormoon cortisol dagprofiel. Ter bepaling van de stressbelasting.

Of een Burn-out combi test dmv een laboratorium analyse van adrenaline, het cortisoldagprofiel, DHEA, dopamine, noradrenaline en serotonine. Ter bepaling van de actuele neuro-endocrinologische situatie.

Of een Estronex urinetest laboratorium analyse ter bepaling van de oestrogeenmetabolieten 2-, 4- en 16-Hydroxy-oestron, alsook 2- en 4-methoxy-oestron. Ter bepaling van een verhoogd riscico op een borstcarcinoom of op andere oestrogeenafhankelijke tumoren.

Of een Organix dysbiose urinetest. Enkele in de urine gedetecteerde bijproducten van de stofwisseling zijn markers voor een intestinale besmetting met een bepaalde ziektekiem.

Spijsverteringsstoornissen als gevolg van een gebrek aan enzymen, co-enzymen, micronutriënten (vooral vitamines), maar ook dunne darm aandoeningen alsook een onevenwichtige voeding leiden meestal tot een onvolledige afbraak van koolhydraten en eiwitten in de darm. De daaruit voortvloeiende wijziging in de pH waarde bevordert de groei en verspreiding van pathogene micro-organismen in het bovenste deel van de dunne darm. Deze kiemen transformeren op hun beurt het overschot aan metabolieten in giftige afbraakproducten, de organische zuren, die worden uitgescheiden door de nieren.

Of een Organix depressie urinetest.

Vele somatische aandoeningen, zoals virale infecties, cardiovasculaire aandoeningen, atopische- en auto-immuunziekten, chronische inflammatoire darmziekten, prikkelbare darmsyndroom, neurodegeneratieve ziekten, tumoren, enz. gaan vaak samen met psychische symptomen zoals depressies, angststoornissen en prikkelbaarheid.

Uit een verscheidenheid van klinische en biochemische gegevens blijkt dat het essentiële aminozuur tryptofaan de “missing link” is tussen de somatische en psychiatrische stoornissen. Tryptofaan is een essentieel aminozuur dat bij fysiologische omstandigheden in de neurohormonen serotonine en melatonine omgezet word. Het gevormde serotonine heeft een positieve invloed op de stemming (als antidepressivum), werkt pijnstillend en ontspannend. In het maagdarmkanaal heeft serotonine invloed op de motiliteit, secretie en pijnbeleving.

Als er storingen zijn in deze stofwisseling (meestal door een tekort aan micronutriënten), kan zich dit uiten in psychische en neurodegeneratieve ziekten.

Dit is kleine een greep uit de zee aan mogelijkheden.