Praktisch

 

Wie betaalt het consult?

BioBrein voert een DBC-vrije praktijk en de behandeling is niet declarabel bij de Zorgverzekering.

U dient de behandeling dus zelf te betalen.

Dit vraagt om een zorgvuldige afweging voordat u kiest voor deze investering in uzelf en in uw gezondheid.

Er worden (in overleg) verschillende tarieven gehanteerd, afhankelijk van uw inkomen en uw situatie.

 

BioBrein heeft ervoor gekozen geen contracten af te sluiten met verzekeraars, omdat ik (met vele andere therapeuten) van mening ben

dat het DBC-systeem op onacceptabele wijze inbreuk maakt op de privacy en keuzevrijheid van clienten en de kwaliteit van de behandeling. 

Daarnaast heb ik mij uitgeschreven bij overige beroepsorganisaties, omdat ook hier verzekeringsmaatschappijen

in hoge mate bepalen wat goed zou zijn voor uw gezondheid en te lage vergoedingen bieden voor zogenoemde ‘alternatieve’ therapie.

Ik houd daarom mijn consult prijs zo laag mogelijk waardoor behandeling voor de meeste mensen toegankelijk en betaalbaar blijft.