Praktisch

Kosten 

Intake (NES/Biofotonen/kPNI) 120 minuten €155,-

Vervolg consult (NES/Biofotonen/kPNI) 90 minuten €135,-

Biofotonen of kPNI 60 minuten €100,00

Pakket 6x biofotonen €555,00 (Voorafgaand aan behandeling te betalen)

NES 30 minuten €50,00

Multi wave 30 minuten €45,00

Herstelgesprek 60-90 minuten €111,00

Telefonisch contact en mailverkeer per 10 minuten €15,00

Voor kinderen tot 12 jaar geld halve prijs.

Voor mensen met een lager budget, kan afhankelijk van uw inkomen een alternatief bedrag worden besproken.

 

Informatie

AGB-Code: 90107954

Naam zorgverlener: W VAN MELLE

Zorgsoort: Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg

AGB-Code: 90067015

Naam onderneming: BIOBREIN

Zorgsoort: Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg

 

Beroepsvereniging CAT level 3  therapeuten nummer CM2736-29-10-19

 

Wie betaalt het consult?

BioBrein voert een DBC-vrije praktijk en de behandeling is niet declarabel bij de Zorgverzekering.

U dient de behandeling dus zelf te betalen.

Dit vraagt om een zorgvuldige afweging voordat u kiest voor deze investering in uzelf en in uw gezondheid.

Er worden (in overleg) verschillende tarieven gehanteerd, afhankelijk van uw inkomen en uw situatie.

BioBrein heeft ervoor gekozen geen contracten af te sluiten met verzekeraars, omdat ik (met vele andere therapeuten) van mening ben

dat het DBC-systeem op onacceptabele wijze inbreuk maakt op de privacy en keuzevrijheid van clienten en de kwaliteit van de behandeling. 

Daarnaast heb ik mij uitgeschreven bij overige beroepsorganisaties, omdat ook hier verzekeringsmaatschappijen

in hoge mate bepalen wat goed zou zijn voor uw gezondheid en te lage vergoedingen bieden voor zogenoemde ‘alternatieve’ therapie.

Ik houd daarom mijn consult prijs zo laag mogelijk waardoor behandeling voor de meeste mensen toegankelijk en betaalbaar blijft.