Praktisch

Kosten 

Intake (Epigenetica & Leefstijl kPNI & Biofotonen & NES) 120 minuten €175,-

Vervolg consult 90 minuten €145,-

Biofotonen of Leefstijl kPNI 60 minuten €105,00

Pakket 6x biofotonen 60 min €595,00

Combinatie mens en dier biofotonen 6x 90 minuten €777,00

Telefonisch consult 15 minuten €25,00

Stressconsult Hartcoherentie 30 min €55,00

Pakket Safe and Sound Protocol (SSP) 5 sessies 90-120 minuten €750,00

Multi wave 30 minuten €45,00

Pakket 10x Multi Wave 30 min €399,00

NES 30 minuten €50,00

Tussentijds telefonisch contact en mailverkeer per 10 minuten €15,00

Voor kinderen tot 12 jaar; halve prijs.

Dieren op afstand 30 minuten €45,00

Hartcoherentie lifestyle analyse (HRV) €250,00

 

Informatie

BioBrein

Zorgsoort: Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg

Beroepsvereniging CAT level 4  therapeuten nummer CL2736-29-10-19

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

 

 

Wie betaalt het consult?

BioBrein voert een DBC-vrije praktijk en de behandeling is niet declarabel bij de Zorgverzekering.

U dient de behandeling dus zelf te betalen.

Dit vraagt om een zorgvuldige afweging voordat u kiest voor deze investering in uzelf en in uw gezondheid.

Er worden (in overleg) verschillende tarieven gehanteerd, afhankelijk van uw inkomen en uw situatie.

BioBrein heeft ervoor gekozen geen contracten af te sluiten met verzekeraars, omdat ik (met vele andere therapeuten) van mening ben

dat het DBC-systeem op onacceptabele wijze inbreuk maakt op de privacy en keuzevrijheid van clienten en de kwaliteit van de behandeling. 

Daarnaast heb ik mij uitgeschreven bij overige beroepsorganisaties, omdat ook hier verzekeringsmaatschappijen

in hoge mate bepalen wat goed zou zijn voor uw gezondheid en te lage vergoedingen bieden voor zogenoemde ‘alternatieve’ therapie.

Ik houd daarom mijn consult prijs zo laag mogelijk waardoor behandeling voor de meeste mensen toegankelijk en betaalbaar blijft.