Psychologie & SSP

Lichaamsgerichte Psychologie

Binnen de psychologie heb ik me bekwaamd in Sensorimotor Psychotherapie. Dit is een methode die gebeurtenissen helpt verwerken die mensen zich niet expliciet herinneren. Uitgangspunt is dat onverwerkte trauma’s en pijn worden opgeslagen in het lichaam om op een later en veilig moment alsnog verwerkt te kunnen worden. Denk daarbij aan dingen die zijn gebeurd voordat je kunt praten of die je niet hebt kunnen verwerken door langdurige onveiligheid of overprikkeling. Daar kunnen wij al pratend niet bij. In sensorimotor psychotherapie wordt het lichaam als de sleutel gezien om problemen te herkennen en te verhelpen.

Veel klachten van patiënten houden verband met overactivering of ontregeling van het autonome zenuwstelsel, van slaapproblemen en stressgerelateerde stoornissen tot depressie, PTSS, ADHD, autisme en hartklachten. Ik mijn behandeling focus ik op de vraag hoe clienten zelf die balans in het autonome zenuwstelsel kunnen herstellen.

Prof. dr. Stephen Porges (USA) heeft gedurende de afgelopen 40 jaar de Poly Vagaal Therapie (PVT) ontwikkeld. De theorie is oorspronkelijk ontstaan uit wetenschappelijk onderzoek en vervolgens omarmd door medici, die geïnteresseerd waren in de achterliggende neurobiologische mechanismen achter bijvoorbeeld hartklachten, psychiatrische stoornissen en onbegrepen fysieke klachten (SOLK).

Huidige vraagstukken zoals de enorme aantallen van mensen met burn-out, prikkelgevoeligheid, onbegrepen klachten en ook ADHD vragen om antwoorden, die vanuit de PVT verklaard kunnen worden. De afgelopen jaren is er meer aandacht voor methodieken die het autonome zenuwstelsel kalmeren. Een daarvan is uitgewerkt door prof. Porges, en is gericht op het verlagen van sympathische over- activering. Deze methode heet het Safe and Sound Protocol (SSP).

Oorspronkelijk is SSP ontwikkeld voor het verlagen van sympathisch arousal en het stimuleren van sociaal gedrag bij kinderen met autisme. Inmiddels wordt de techniek ook gebruikt bij het verlagen van arousal bij volwassenen met autisme, mensen met ADHD, met (akoestische) overgevoeligheid, burn out, continue waakzaamheid en kinderen en volwassenen met traumatische ervaringen. Er is een handvol therapeuten in Nederland die hier mee werkt. De eerste resultaten zijn goed.

Tijdens de behandeling krijg je 5 dagen achter elkaar, 1 uur per dag, een hoofdtelefoon op met bewerkte muziek. De muziek blijft uitsluitend tussen de frequenties die horen bij een veilige, menselijke stem. De middenoorzenuw staat in verbinding met gezichtszenuwen. Twee van die gezichtszenuwen spelen een belangrijke rol bij ons gevoel van veiligheid. De muziek stelt de middenoorzenuw opnieuw in, zodat de luisteraar uit de stand van vechten, vluchten, passiviteit of bevriezen kan komen. Het downreguleert de verdedigingsmechanismen die onterecht aanstaan.

Het SSP en de PVT methodieken hebben een gunstige invloed op allerhande klachten op het gebied van de communicatie (stem, aankijken en luisteren) en op interne processen, zoals de spijsvertering, de rust en het overzicht die ervaren wordt en verminderde prikkelgevoeligheid.

page1image265181792